Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Lubelskiej 1980

Politechnika Lubelska 1980 - 1981r.
Skład osobowy pierwszych struktur NZS PL

Przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS PL (od września 1980r do pierwszego Walnego Zgromadzenia NZS PL w 1981r.) był : Arkadiusz Bąbel.      

Skład osobowy pierwszego zarządu NZS PL wybranego na Walnym Zgromadzeniu wiosną 1981r. :

Zarząd Uczelniany w składzie:

trzech równorzędnych przewodniczących (taka forma zarządzania została przyjęta  w strukturze organizacji uczelnianej, dla utrudnienia prób wpływu na NZS, przez władze uczelni i inne organizacje uczelniane) :

 •   Mariusz Dobrowolski  (I.T. i U.E.E.)
 •   Marek Ulita                  (I.T. i E.M.)
 •   Krzysztof Zięba            (I.T. i E.M.)

czterech przewodniczących Zarządów Instytutowych :

 •   Z.I. I.T. i E.M.     Janusz Miłek
 •   Z.I. I.I.B. i S.       Arkadiusz Bąbel
 •   Z.I. I.T. i U.E.E.  Marek Gromaszek
 •   Z.I. I.O. i Z.         Robert Jurek

Decyzje zapadały większością głosów.

Komisja Rewizyjna : Robert Pasternak

Pełny skład zarządu NZS PL wybrany 23.03.1981r.

Wszystkie pomysły i inicjatywy dotyczące życia studenckiego, realizowano w ramach tworzonych sekcji, za które byli odpowiedzialni j.n. (skład z września 1981r.):

 •   Sekcja kultury : Krzysztof Zięba, Krzysztof Gorgol, Roman Korzan
 •   Sekcja techniczna („Drukarnia” ) : Włodzimierz Czwórnóg, Marek Lipidalski
 •   Sekcja nauki i interwencji : Arkadiusz Bąbel, Krzysztof Zięba, Marek Ulita
 •   Sekcja turystyki : Jerzy Montusiewicz
 •   Sekcja kultury chrześcijańskiej D.O.K. : Bogdan Kulikowski
 •   Agencja Fotograficzna NZS - Zdzisław Szpyt    
 •   Klub NZS PL K-2 „Kazik”: Dariusz Kościółko, Piotr Mordel, Dariusz Lipiński
 •   Redakcja czasopisma NZS PL „Monolog”: Włodzimierz Czwórnóg, Robert Jurek, Krzysztof Zięba, Bogdan Kulikowski.

Skład Komitetu Strajkowego w czasie strajku studenckiego w listopadzie i grudniu 1981r. :

Przewodniczący  Arkadiusz Bąbel

Z-ca  Przew.      Marek Gromaszek

                        Mariusz Dobrowolski

                        Piotr Sobieszek

                        Robert Jurek

                        Jacek Toboła

                        Krzysztof Zięba

                        Stanisław Zachara

W czasie strajku studenckiego w listopadzie 1981r. uformowała się redakcja biuletynu informacyjnego. Skład redakcji stale ewoluował i powiększał się wraz z kolejnymi numerami :

Włodzimierz Czwórnóg, Marek Lipidalski, Krzysztof Zięba, Waldemar Łoboda,

Grzegorz Piotrowski,Waldemar Dekiel, Sławomir Adrian, Marek Sykała, Maria Kaczorowska, Ewa Król,

Zbigniew Szyba, Krzysztof Chrzanowski, Roman Huk, Romuald Zaorski.

Wykorzystywanie materiałów zgromadzonych na stronie wyłącznie pod warunkiem cytowania źródła.
2010 NZS PL 1980, Strona prywatna założycieli i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej