Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Lubelskiej 1980


    1."Pod prąd" (2009). Film o Konfederacji Polski Niepodległej (KPN):
          - 1/6
          - 2/6
          - 3/6
          - 4/6
          - 5/6
          - 6/6

    2. Proces 21, Białystok 1982-1983, proces polityczny 21 członków NZS i NSZZ „S”
        toczący się 3 XI 1982-14 III 1983 przed Wojskowym Sądem Garnizonowym
        w Białymstoku.

        "Pokolenie NZS" reportaż o studentach białostockich uczelni,
                                sądzonych w jednym z największych procesów politycznych w PRL.
                                (Uwaga-trzeba przeczekać pierwsze 2 min. reklam)     
         Spotkanie po 30-stu latach

    3. Lubin 31.08.1982r.

Wykorzystywanie materiałów zgromadzonych na stronie wyłącznie pod warunkiem cytowania źródła.
2010 NZS PL 1980, Strona prywatna założycieli i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej