Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Lubelskiej 1980

Politechnika Lubelska 1980 - 1981r.
Klub Studencki Kazik

Klub studencki „Kazik” K2 powstał w połowie 1981r.

Z wnioskiem o zgodę na założenie środowiskowego klubu studenckiego Politechniki Lubelskiej, wystąpił do władz uczelni zarząd NZS PL na wiosnę 1981r. Prorektorem do spraw studenckich był w tym czasie prof. Kazimierz Szabelski.Patrząc z perspektywy lat, niezależnie od zmian, które następowały na stanowiskach rektorów, wszystkie inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów były w tym okresie przychylnie przyjmowane przez władze uczelni. NZS dostał do wykorzystania na klub, pomieszczenie w Instytucie Organizacji i Zarządzania (dziś Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki). Budynek był przejęty przez Politechnikę, po przeniesionym poza Lublin Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W pomieszczeniu które dostał NZS była w czasach Technikum stołówka, a w chwili przejmowania na klub, magazyn starego sprzętu. Nie wszystkim w uczelni decyzja Rektora się podobała. Były już wtedy plany umieszczenia tam laboratorium - Rektor poparł przekazanie pomieszczenia na klub studencki. W imieniu zarządu NZS sprawy klubu załatwiał z władzami uczelni głównie Krzysiek Zięba i Marek Ulita, ale zapaleńcami do jego stworzenia, którzy przyszli z tym do zarządu NZS byli studenci Roman Korzan,Piotr Mordel i Dariusz Lipiński (nazywani „Kazikami” jeszcze zanim powstał klub), do których dołączył Dariusz Kościółko. Oni też próbowali wcześniej załatwić z władzami miasta,przejęcie na klub studencki budynku, w którym obecnie jest rektorat.

NZS w styczniu 1982r. został zdelegalizowany, a klub zamknięty. "Kazik" wznowił działalność w 1983r. Chociaż NZS oficjalnie nie istniało, klub prowadzili dawni jego członkowie. Więcej o działalności klubu w tym okresie można przeczytać na stronie "Wspomnienia" (wspomnienia Adama Abramowicza).

Utworzony kiedyś przez NZS PL klub studencki przetrwał do dziś. Chociaż zmieniały się  lokalizacje i właściciele, utrzymana została  do dziś nazwa „Kazik”.

O działalności Klubu „Kazik” pisali wcześniej:

- Radosław Dąbrowski „Kazik na Politechnice” Biuletyn Informacyjny

  Politechniki Lubelskiej Nr. 1(5)/2001, s.46

- Romuald Zaorski „Kazik nieco inaczej”        Biuletyn Informacyjny

  Politechniki Lubelskiej Nr. 2(6)/2001

Wykorzystywanie materiałów zgromadzonych na stronie wyłącznie pod warunkiem cytowania źródła.
2010 NZS PL 1980, Strona prywatna założycieli i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej