Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Lubelskiej 1980

Politechnika Lubelska 1980 - 1981r.
Drukarnia

Od początku działalności, NZS Politechniki Lubelskiej starał się o stworzenie warunków do prowadzenia własnej działalności wydawniczej. Władze uczelni udostępniły na ten cel pomieszczenie w podziemiach Instytutu Organizacji i Zarządzania (dziś Katedra Podstaw Techniki) oraz powielacz.

( Wniosek do rektora o udostępnienie powielacza. )

„Drukarnię” nazywaną też „Sekcją techniczną” prowadzili;  Waldemar Łoboda (na początku działalności) , Włodzimierz Czwórnóg i Marek Lipidalski. Podstawowych informacji jak drukować dostarczył zachowany do dziś przez Włodka Czwórnoga (Mały poradnik drukarski) Wydawnictwa Głos z 1980r.
Oficjalnie NZS drukował na powielaczu m.in.brakujące studentom formularze do ćwiczeń  laboratoryjnych a nieoficjalnie wydawnictwa niezależne, zlecenia z zewnątrz organizacji niepodległościowych. ("Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii" )Lech Mierzwa - wydawnictwo NZS PL z 1981r.
Sekcja techniczna zajmowała się też kolportażem wydawnictw drugiego obiegu niezależnych oficyn wydawniczych m.in. „NOWA”. ("Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem" Leszek Nowak ) Więcej wydawnictw niezależnych jest na stronie Archiwalia NZS PL - Wydawnictwa niezależne NZS PL.
Bardzo szybko okazało się, że możliwości techniczne powielacza Politechniki zaczęły nie wystarczać. NZS PL otrzymał od KKK NZS w Warszawie drugi, nowoczesny jak na tamte czasy, elektryczny powielacz Gestetner.

Największą powielaczową publikacją, był liczący prawie 60 stron ( w kartonowych okładkach) przedruk z paryskiej „Kultury” dot. wydarzeń marcowych 1968r „Krótkie spięcie”.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu wojennego, powielacz Gestetner, matryce, papier i farby zostały wywiezione z Politechniki. Powielacz był przewożony w różne miejsca, nigdy nie został  zdekonspirowany. Służył Komitetowi Oporu NZS Uczelni Lubelskich, podziemnej Solidarności, wydawnictwom niepodległościowym. Pracował do czasu upowszechnienia się nowszych metod drukowania - sitodruku.

Przechowywany jest  dziś w prywatnych zbiorach jednego z wydawców lubelskich, organizatora podziemnego ruchu wydawniczego w okresie stanu wojennego.

Powielacz


Powielacz Gestetner wyniesiony z Politechniki Lubelskiej w stanie wojennym.
Zdjęcie pochodzi z Archiwum Fotografii Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN".Wykorzystywanie materiałów zgromadzonych na stronie wyłącznie pod warunkiem cytowania źródła.
2010 NZS PL 1980, Strona prywatna założycieli i sympatyków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej